Belangenorganisaties blij met initiatiefwet voor een X in het paspoort

27 oktober 2023

Vandaag publiceert Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken (D66) haar initiatiefwetsvoorstel waarmee mensen zonder tussenkomst van de rechter een X in plaats van V of M in officiële documenten zoals het paspoort kunnen krijgen. Transgender Netwerk, COC en NNID  zijn blij met het voorstel en roepen de politiek op om vaart te maken met de erkenning van non-binaire mensen en hen de mogelijkheid te geven voor een X in hun officiële documenten.

‘Non-binaire mensen wachten al heel lang op een passende registratie,’ aldus Transgender Netwerk, COC en NNID. ‘We zijn blij dat Kamerlid Lisa van Ginneken het initiatiefwetsvoorstel heeft gepubliceerd hopen op een voorspoedige behandeling.’

Ongeveer 2% van de Nederlanders identificeert zich volgens onderzoek uit 2023 als non-binair. Non-binaire mensen ervaren een gebrek aan erkenning en ongemakkelijke situaties in het dagelijks leven omdat officiële geslachtsregistratie alleen mogelijk is met een M of V. 74% van de non-binaire personen is wel eens gepest, gediscrimineerd of verbaal mishandeld (Motivaction, 2022).

Erkenning door de overheid draagt bij aan de emancipatie en veiligheid van deze groep. Ook voor sommige intersekse mensen is deze nieuwe wet relevant. Vorige week oordeelde de Rechtbank Den Haag nog dat de Staat zich schuldig maakt aan discriminatie, zolang ze nog niet een wettelijk mogelijkheid heeft gecreëerd om de geslachtsregistratie aan te passen.

Al jaren pleiten Transgender Netwerk Nederland, NNID, COC en activisten voor de mogelijkheid voor een ieder om zonder rechterlijke tussenkomst het geslacht door te halen met een X. Het was één van de beloften uit het Regenboog Stembusakkoord uit 2021.

De belangenorganisaties juichen het indienen van de initiatiefwet, aan de vooravond van  COC’s Regenboog Verkiezingsdebat toe, en hopen dat Nederland landen zoals Denemarken, IJsland, Malta, Colombia en Nieuw-Zeeland volgt in de erkenning van non-binaire mensen. Afgelopen dinsdag overhandigden Tijn de Jong en Transgender Netwerk de Tweede Kamer de petitie ‘Tijd voor een x’ met meer dan tienduizend handtekeningen waarin ze de overheid vragen om de X te regelen.

In de komende zes weken loopt er eerst een internetconsultatie over het wetsvoorstel. Volg onze website en media voor meer informatie hierover en de behandeling van deze wet.