De Stemming – uitslag van de Kamerverkiezingen

23 november 2006

De kiezer heeft gesproken en de politieke kaarten opnieuw geschud  met zes ‘roze kandidaten’ in de nieuwe Tweede Kamer. Eén minder dan in de oude Kamer.

SP, ChristenUnie en de Partij van de Vrijheid zijn de winnaars van de Kamerverkiezingen. PvdA en VVD verloren fors, CDA licht maar bleef wel de grootste partij.

Om opnieuw te gaan regeren heeft Balkenende de PvdA en ministens een derde partij nodig. SP, ChristenUnie, GroenLinks of zelfs het gehalveerde D66. Het wordt een lange formatie is de verwachting.
ROZE KAMERLEDEN in de nieuwe TWEEDE KAMER

CDA:  Gerda Verburg, Joop Wijn, Ger Koopmans, Wim van de Camp          

D66: Boris van der Ham                     

SP: Krista van Velzen

Behalve Joop Wijn, die nu minister van Economische Zaken is, zijn dit allemaal zittende Kamerleden. Door het vertrek van Boris Dittrich (D66) en José Smits (PvdA) heeft de nieuwe Tweede Kamer dus één roze Kamerlid minder dan in de oude Kamer.

Dat kan nog enigszins rechtgetrokken worden, want Mark Harbers zit als nr. 25 bij de VVD op het vinkentouw om de Kamer in te komen. En Mathieu Heemelaar haalde het als nr. 9 van GroenLinks weliswaar net niet, maar zal als lid van de uitgebreide fractie wel actief betrokken zijn bij het kamerwerk van zijn partij en daarmee ‘roze politiek’ van GroenLinks mede inhoud gaan geven.

Roze Kamerleden zijn mogelijk wel een uitdrukking van het homo-vriendelijke karakter van een partij, maar voor goed homobeleid is meer nodig. Dan is het programma van een partij van belang en de inzet ook van ‘homo-vriendelijke’ Kamerleden die daar inhoud aan gaan geven.

Sinds de verkiezingen én door de verkiezingsuitslag zijn een aantal van die ‘homowoordvoerders’ niet langer in de Kamer vertegenwoordigd. VVD-ster Eske van Egerschot trok zich terug als kandidaat en Anja Timmer van de PvdA stond te laag op de kandidatenlijst om direct gekozen te worden. Mogelijk keert ze terug in de Kamer als de PvdA regeringspartij wordt en vanuit de Kamer bewindslieden gaat leveren.