Remco Yizhak Cooremans

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Politiek is voor mij persoonlijk. Ik wil mensen de teugels in handen geven over hun leven. Ik weet hoe het voelt die teugels te verliezen: ik ben vader van twee kinderen, maar de overheid erkende lang mijn ouderschap niet.

Die tegenslag boog ik om tot daadkracht. Ik zet me sindsdien in als voorzitter van Meer dan Gewenst voor alle ouders en kinderen in regenbooggezinnen. We hebben de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang geboekt en wet- en regelgeving gemoderniseerd: voor singles en stellen die dankzij een donor hun kinderwens verwezenlijken, met een wetsvoorstel voor ethisch en juridisch verantwoord draagmoederschap en met planning voor de invoering van meerouderschap.

Ook ben ik voorzitter van het LHBT-netwerk van de VVD waar ik een spilfunctie vervul tussen VVD-politici en de community. Ik zet in op veiligheid, harder straffen bij hate crimes, versterking Roze in Blauw, verbeterde en respectvollere wet- en regelgeving voor transgender en intersekse personen, voor veilige scholen en tegen LHBTIQA+ discriminatie en desinformatie.

Ik stuitte ooit op onnodige hordes die mijn gezin en mijzelf ervan weerhielden het leven gewoon te leven. Het is mijn politieke plicht om nu meer obstakels te verwijderen die goedwillende mensen in de weg staan. Ga stemmen en wees trots!