PVV

PVV

Dit schrijft de partij over de inzet voor lhbti+:

De PVV heeft geen algemene informatie aangeleverd over de inzet voor lhbti+.

Toelichting op de standpunten door de PVV:

De PVV heeft geen reactie op de standpunten aangeleverd.