Paulien van der Hoeven

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Als bestuurder van COC Haaglanden zie ik dat de veiligheid van lhbtqia+’ers onder druk staat. Nederland is niet meer een voorloper waar het gaat om de rechten voor lhbtqia+’ers in Europa (we staan op plek 14). Dat is ook voelbaar in de toenemende agressie richting de queers op sociale media en in de openbare ruimte. Ik wil me inzetten voor een inclusieve samenleving, waar we op een respectvolle manier met elkaar omgaan, ongeacht verschillen in levensovertuiging, leeftijd, gender, ras, seksuele voorkeur en ongeacht of je een beperking hebt. Laten we samen zorgen dat Nederland een prettige plek is voor iedereen! Voor de lhbtqia+ gemeenschap wil ik me graag inzetten voor:

  • Erkenning van regenbooggezinnen door een wet te introduceren voor meerouderschap.
  • Het verbeteren van transzorg en het instellen van het wettelijk recht op transverlof.
  • Meer inzet van de politie zodat haatmisdrijven tegen queers beter worden aangepakt.
  • Voldoende geld voor het ondersteunen van oudere of bi-culturele lhbtqia+-personen, mensen met een beperking en op het voorkomen van suĆÆcide binnen deze groepen, in Nederland maar ook daarbuiten.
  • Het verbieden van conversietherapieĆ«n waarbij wordt geprobeerd mensen te ‘genezen’ van hun genderidentiteit en/of seksuele voorkeur.

#Samenkanhet

Paulien van der Hoeven, GroenLinks-PvdA, nr. 49, Provincie Zuid-Holland