Lyle Muns

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Al ruim 15 jaar maak ik me hard voor de rechten en positie van lhbtiq+’ers in Nederland en wereldwijd, onder andere als activist, als voorlichter op middelbare scholen voor het COC en in mijn huidige baan als pleitbezorger bij het Aidsfonds. Ik had hierbij altijd speciale aandacht voor lhbtiq+’ers met hiv en die sekswerk doen.

De anti-rechtenbeweging is wereldwijd en in Nederland steeds meer actief en richt zijn pijlen in toenemende mate op lhbtiq+’ers. Als Tweede Kamerlid wil ik van Nederland weer een voorloper maken op het vlak van lhbtiq+-rechten, onder meer door me in te zetten voor een volledige invoering van het Regenboog Stembusakkoord. Ook wil ik me sterk uitspreken tegen de groeiende haat, desinformatie en soms zelfs geweld in de samenleving en politiek tegen lhbtiq+’ers. Tot slot wil ik me ervoor inzetten dat Nederland haar internationale leiderschap op het vlak van financieel en diplomatiek steunen van lhbtiq+-rechten behoudt.