Lisa Westerveld

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Aandacht voor LHBTI+ is geen los onderwerp, maar hoort overal bij betrokken te worden, omdat het gaat over basale mensenrechten!

Op alle dossiers waarop ik woordvoerder ben voor GroenLinks betrek ik het LHBTI+ perspectief. Regelmatig ben ik op bijeenkomsten, zoals bij de demonstraties tegen geweld of voor betere transgenderzorg. Maar alleen uitspreken dat je voor gelijke rechten bent, is niet genoeg. Concrete voorstellen en wetswijzigingen zijn nodig.

Met PvdA en SP heb ik daarom de wet gewijzigd waardoor scholen niet alleen aandacht moeten geven aan diversiteit in de brede zin van het woord, maar scholen ook de verantwoordelijkheid krijgen om te zorgen voor een veilige omgeving voor álle leerlingen en onderwijspersoneel. In woord en daad zet ik me in voor onderwijs aan leerlingen over jezelf kunnen zijn en het kunnen aangeven van grenzen. Ik heb me tijdens de behandeling van de transgenderwet flink verzet tegen de valse frames en onjuiste beeldvorming en blijf dat doen. Ik zet me actief in voor wetgeving die meeroudergezinnen gelijke rechten geeft, voor het uitbannen van anti-homo spreekkoren in voetbalstadions en voor betere psychosociale hulp aan LHBTI-personen in de jeugdzorg, de GGZ en aan mensen die dakloos zijn. Op naar een samenleving waarin echt iedereen zichzelf kan zijn!