Lijst Henk Krol

Lijst Henk Krol

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

Henk Krol heeft in het verleden gevochten voor gelijke rechten van LHBTI’s. Hij heeft met succes gestreden voor de openstelling van het burgerlijk huwelijk – op 1 april 2021 precies 20 jaar geleden –  waardoor mensen van gelijk geslacht kunnen trouwen. Een wereldprimeur! Lees hier hoe dat ging.

Henk Krol is tegen alle vormen van discriminatie van LHBTI’s en streeft naar gelijke rechten op alle terreinen. Hij zal daar als een pitbull voor blijven vechten.