Voor Nederland

Voor Nederland

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

VNL is de enige klassiek-liberale partij van Nederland. Maximale individuele vrijheid is ons doel. Mensen moeten vrij zijn om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Alle Nederlanders zijn daar bij gediend. Los van hun seksuele voorkeur.

We hebben onze kandidaten niet gevraagd naar hun seksuele voorkeur.