50Plus

50Plus

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

De emancipatie van lesbiennes, homo’s en biseksuelen heeft in Nederland in de laatste decennia een grote vlucht genomen. Nederland mag daar trots op zijn! Maar het is nu zaak de behaalde resultaten stevig te consolideren en waar mogelijk te verbeteren. Rechten voor LHBT’s staan wereldwijd onder druk, óók in Nederland. Als jongeren op scholen niet meer voor hun seksuele geaardheid uit durven te komen omdat het klimaat niet veilig is, als ouderen zodra ze in een verzorgingshuis komen terug de kast in gaan omdat ze niet open kunnen zijn over wie ze zijn en wat ze voelen, dan is er nog een wereld te winnen. 50PLUS wil en zal daaraan (mee)werken. Gelijke rechten voor LHBT’s moeten behouden en versterkt worden!

Léonie Sazias legt bij COC’s Verkiezingsdebat 2017 uit waarom LHBTI’s volgens haar op 50PLUS moeten stemmen: