Roze verkiezingsdebat 2012

COC Nederland organiseerde aan de vooravond van de bekende Canal Parade op vrijdag 3 augustus 2012 in debatcentrum de Rode Hoed in Amsterdam een druk bezocht Roze verkiezingsdebat met alle grote politieke partijen. MVS maakte een reportage, waarvan op deze pagina de highlights zijn te zien.

Debaters
Onder leiding van journalist en presentator Frenk van der Linden gingen Henk Krol (50Plus), Hero Brinkman (DPK), Madeleine van Toorenburg (CDA), Ronald Plasterk (PvdA), Jolande Sap (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66), Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), Jasper van Dijk (SP) en Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) in de Rode Hoed in debat.

Afwezige partijen waren ChristenUnie, PVV en SGP. Zij zagen af van deelname.

Onderwerpen
Verschillende onderwerpen kwamen aan bod. Waaronder de vraag wanneer er een einde komt aan de enkele-feitconstructie waarmee christelijke scholen leerlingen en docenten kunnen ontslaan. Wanneer voorlichting verplicht wordt op scholen. Wat partijen gaan doen om homoseksualiteit in etnische kring bespreek te maken. Hoe lang het nog mogelijk blijft dat ambtenaren in de uitoefening van hun taak nog kunnen discrimineren. Wanneer er een einde komt aan vernederende praktijken voor transgenders. Deze en andere vragen werden ingeleid door mensen die in hun persoonlijke leven met het onderwerp te maken hebben.

Uit onderzoek blijkt dat roze onderwerpen voor tweederde van de holebi’s en transgenders een rol spelen bij het bepalen van hun keuze in het stemhokje. Aangezien er in Nederland bijna één miljoen holebi’s en transgenders zijn, is de gay vote dus goed voor zo’n vijftien Kamerzetels.

Jong & School: enkele-feitconstructie
Je bent een prima docent, maar dan blijkt dat je als homo vogelvrij bent en ontslagen mag worden door de reformatorische school waar je werkt. Omdat notabene de anti-discriminatiewetgeving een uitzondering maakt voor religieuze instellingen. Wanneer komt daar aan een einde?
Jong & School: veilige school
Op maar 1/3e van de scholen wordt voorlichting gegeven over seksuele diversiteit. Wanneer volgt die andere 2/3e?
Cultuur & geloof (vraag Moenie)
Het afgelopen kabinet heeft meer geld beschikbaargesteld voor LHBT-emancipatie. Maar op het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit in etnische kring is enorm bezuinigd. Wat wordt hieraan gedaan?
Gelijke rechten: weigerambtenaar (vraag Hanneke en Renate)
Je wilt trouwen met de liefde van je leven en je wordt geconfronteerd met een ambtenaar die discrimineert. Wanneer gaat de politiek de overheid nu eens echt neutraal maken?

 
Gelijke rechten: transgenderrechten (vraag Thomas)
Sinds 2008 wachten transgenders al op verbetering van de huidige vernederende wetgeving. Er staat een wetswijziging op stapel. Gaat de politiek deze snel in behandeling nemen?

Veiligheid
De cijfers van meldingen van anti-LHBT-geweld stijgen. Wat is de oplossing hiervoor?

 

Asiel (vraag Marvin)
Hoe gaat de politiek om met asielzoekers die bedreigd worden in hun eigen land en hun toevlucht zoeken in ons land?

 
Roze stembusakkoord
Jolande Sap nodigde alle progressieve partijen uit een Roze Stembus Akkoord te ondertekenen: waarin van een aantal punten wordt vastgelegd dat deze bij deelname aan een coalitie gegarandeerd zullen worden door deze partijen.

Videoproductie: MVS Media voor COC Nederland.
Copyright © 2012 COC Nederland – overname toegestaan met bronvermelding.