Roze kandidaten Kamerverkiezingen 2010

Gayvote.nl vroeg de politieke partijen om hun roze kandidaten kenbaar te maken.

Dat hoeven niet altijd lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen of transgenders te zijn. Een volksvertegenwoordiger die zich bondgenoot toont in de strijd voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele voorkeur of gender, kan zich ook presenteren. Zij zijn vaak de woordvoerders in de Tweede Kamer en spelen een sleutelpositie in de contacten met de hele brede homobeweging.

Overigens vinden we het overzicht mager. Statistisch gezien zouden er 10-15 personen in de Tweede Kamer homo of lesbisch moeten zijn. Het is veel roze kandidaten niet gelukt om door te dringen tot verkiesbare plaatsen. Mogelijk dat ze met jouw voorkeurstem nog hoger kunnen komen.

 

Ger Koopmans
Homo’s zijn meer dan welkom in het CDA. Niet als excuustruus maar in de frontlinie.

Simpeler gezegd: Het CDA zet homo’s niet op een gayboot, maar in het kabinet. Ik kies voor een tolerant Nederland. Waarbij tolerantie nooit eenzijdig is maar een wederkering begrip. En voor die wederkerige tolerantie wil ik de komende vier jaar weer hard werken.

Als echte Limburger weet ik hoe belangrijk het is om elkaar persoonlijk te kennen. Als Kamerlid sta ik daarom constant in contact met mijn kiezers. Ik ben van het type “niet mauwen, maar doen”.

Lijst:

CDA 

 

Nummer:

11

 

 

Gerben Karssenberg
Homo en CDA: twee handen op één buik. Het CDA vindt regionale spreiding van Kamerleden erg belangrijk: het gaat er immers om dat je weet wat er speelt in de stad en regio. Daarom roep ik alle Gelderlanders op te stemmen op mij. Dan kan ik me echt hard maken voor goede bereikbaarheid via A12, A50, A15 en het spoor. En we houden Arnhem en Nijmegen als roze ijkpunten van het oosten. Als raadslid in Arnhem strijd ik voor ruimere openingstijden voor (homo-)horeca. Nu op naar Den Haag. Lijst:

CDA 

 

Nummer:

53

 

 

Ed Anker
Het onderwerp homoseksualiteit (HLBT) is sterk gepolitiseerd. Er lijkt weinig ruimte voor afwijkende standpunten op dit onderwerp. Dat is jammer, want het gaat altijd om mensen.

Ik vind het belangrijk dat mensen kunnen en durven te zijn wie ze zijn. Dus dat mensen niet bang hoeven te zijn om uit de kast te komen. (Homo)seksualiteit betekent niet voor iedereen hetzelfde. Dat hoeft ook niet, maar een open gesprek moet altijd mogelijk zijn.

De ChristenUnie vraagt respect voor verschillen. Daarom is het goed dat het kabinet ook homobelangenorganisaties in bijvoorbeeld christelijke en islamitische kring ondersteunt. Het is ook goed om dit onderwerp op scholen, maar ook in inburgeringcursussen bespreekbaar te maken.

Discriminatie en geweld tegen homo’s kan nooit getolereerd worden; maatregelen zijn nodig om dat in zowel op straat als in de sport, het onderwijs, de (ouderen)zorg en bedrijven te bestrijden. De aangiftebereidheid moet voor specifieke groepen ook worden verbeterd.

Lijst:

ChristenUnie 

 

Nummer:

9

 

 

Jonathan van der Geer
Een van de drie speerpunten in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is dat wij willen werken aan een land dat kan omgaan met verschillen. Een samenleving waar, hoewel we allemaal anders zijn, er voor iedereen ruimte is om te leven en om te zijn wie je bent. Ook als je homo, lesbienne, biseksueel, transseksueel of transgender bent. Je moet veilig kunnen zijn op straat. Je wilt gezien en gewaardeerd worden. Dat ideaal staat mij voor ogen.
Als kandidaat van de ChristenUnie wil ik laten zien je als homo ook christen en als christen ook homo kunt zijn, en voor christelijke politiek kunt gaan. Die combinatie lijkt soms door een spanningsveld omgeven, maar ik zie geen reden om niet ontspannen met deze beide om te gaan en de ChristenUnie geeft me ruimte om te zijn wie ik ben.
De afgelopen kabinetsperiode is er veel in gang gezet als het gaat om homo-emancipatiebeleid in christelijke Nederland. Ik ben ontzettend blij met de inzet voor christenhomo’s door organisaties als ContrariO, RefoAnders, CHJC en Onze Weg. En ik ben trots dat de ChristenUnie het werk van deze organisaties mede mogelijk heeft kunnen maken. De komende vier jaar wil ik mij voor het vervolg hiervan blijvend inzetten.
Lijst:

ChristenUnie

 

Nummer:

41 

 

Boris van der Ham
D66 neemt veruit de meeste initiatieven in de Kamer om de positie van homo’s en lesbienes te verbeteren. Daar wil ik graag mee doorgaan. Met jouw voorkeurstem kan ik dat met nog meer kracht doen.

We maakten adoptie makkelijker, zorgden dat het huwelijk werd opengesteld voor homo’s. D66 wil dat de registratie en opsporing van homofoob-geweld extra aandacht krijgt. Daarnaast zal door een initiatief van mij scholen worden verplicht meer aandacht te schenken aan voorlichting, juist op scholen met kinderen die van thuis achterlijk opvattingen hebben meegekregen. Voor de rest kom ik met eigen initiatiefwetten om de mogelijkheid te schrappen dat scholen nog homo’s mogen weigeren, en om Artikel 1 van de Grondwet aan te passen zodat discriminatie van homo’s expliciet als verbodsgrond wordt genoemd.

Daarnaast zijn homo’s en lesbiennes kiezers die zich, net als hetero’s, zorgen maken over het onderwijs, milieu en de economie. Op die punten heeft D66 het meest amitieuze programma, dat door de objectieve rekenmeesters als uitzonderlijk goed wordt omschreven. D66 investeert het meest in onderwijs en heeft het meest heldere programma om de economie te hervormen. Durf te kiezen. Stem D66. Kandidaat nummer 2. Tot 9 juni in het stemhokje, of eerder op straat! http://www.borisvanderham.nl

Lijst:

D66

 

Nummer:

2

 

 

Ruard Ganzevoort
Ik ben hoogleraar theologie (VU), run met mijn partner een hotel, en ben onder meer actief bij het jaarlijkse homoculturele MidZomerGracht-festival in Utrecht. In juni verschijnt mijn boek Adam en Evert over de spanning tussen religie en homoseksualiteit in orthodox-protestantse kerken.

 

Ik zoek graag de dialoog, respectvol en kritisch. Dat betekent bijvoorbeeld dat godsdienstvrijheid geen vrijbrief is voor discriminatie. Het betekent ook dat we in onze samenleving verdragen dat sommigen onverdraaglijke standpunten hebben. Echte vrijheid betekent echter ook dat we niemand dwingen om homoseksualiteit te accepteren!

In de Tweede Kamer wil ik bijdragen aan volledige gelijkwaardigheid van HLBT’s, bijvoorbeeld als het gaat om adoptieregelingen, internationale erkenning van huwelijken van gelijk geslacht, afschaffen van de sterilisatie-eis bij geslachtsverandering en beëindigen van gedogen van weigerambtenaren. Maar ik wil ook meewerken aan een betere dialoog met culturele en religieuze groepen die vanuit hun achtergrond grote moeite hebben met homoseksualiteit. Niet alles kan met wetgeving worden bereikt en daarom moet er ook worden ingezet op emancipatie van binnenuit.

Lijst:

GroenLinks

 

Nummer:

18

 

 

Henk Nijboer
In de Tweede Kamer wil ik mij inzetten om sterk en sociaal uit de crisis te komen. Sterk, door de economie niet kapot te bezuinigen zoals het CDA en de VVD willen en door meer dan 2 miljard te investeren in onderwijs. Sociaal door de kwetsbaren te ontzien en de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Dit betekent bijvoorbeeld dat ik vind dat extra geld moet gaan naar schuldhulpverlening en armoedebestrijding, maar ook dat de hypotheekrenteaftrek kan worden beperkt.
Een divers samengestelde fractie vind ik belangrijk. Als PvdA stonden we onder aanvoering van Ronald Plasterk de afgelopen jaren pal voor een gelijkwaardige positie van HLTB’s in de samenleving. Daaraan wil ik ook graag de komende jaren bijdragen. Daarnaast wil ik extra aandacht voor de positie leraren op scholen: seksuele geaardheid mag geen reden zijn hen te weigeren. Er moet harder worden opgetreden tegen discriminatie onder andere door een verbod op te nemen in artikel 1 van de grondwet. En ik wil (top)sporters stimuleren uit de kast te komen: dat is van wezensbelang voor jongeren die worstelen met hun identiteit.
Tot slot sta ik pal voor het door Job Cohen als staatssecretaris van Justitie geïntroduceerde homohuwelijk. Op 4 juni 2010 maak ik daar dan ook graag zelf gebruik van!
Lijst:

PvdA

 

Nummer:

39

Wouter Neerings

 

Natuurlijk kiezen lesbiennes, transgenders, homo’s en biseksuelen niet alleen op basis van ‘Roze’ thema’s. Dat zou haaks staan op de sociale acceptatie van LHBT’s, waar ik mij als voorzitter van COC Nederland samen met de gehele homo-beweging op dit moment voor inzet.

Maar laten we over een aantal zaken duidelijk wel heel zijn:
Voor de PvdA is er geen plaats voor ‘weigerambtenaren’, mogen zowel LHBT leerlingen als LHBT leerkrachten niet geweigerd of van school gestuurd worden, moeten scholen intolerantie actief bestrijden o.a. door in hun lessen aandacht te besteden aan seksuele diversiteit en weerbaarheid, dient homoseksualiteit bespreekbaar te worden gemaakt in [religieuze] kringen waar dit traditioneel moeilijk ligt. Daarnaast is het noodzakelijk dat er binnen het homo-emancipatie beleid bijzondere aandacht komt voor lesbiennes en transgender personen. Om dit alles kracht bij te zetten, vindt de PvdA dat er [opnieuw] een minister homo-emancipatie in haar/zijn portefeuille moet hebben.

De kwaliteit van onze samenleving hangt af van de mate waarin iedereen meetelt. Dit is iets dat mijn werk in het onderwijs, het bedrijfsleven en de homo-emancipatie mij geleerd heeft.

Iedereen telt mee! Daar zet ik me samen met het COC voor in. Daar wil ik mij ook als uw volksvertegenwoordiger voor inzetten.

Lijst:
PvdA
 

Nummer:

45

 

 

Krista van Velzen
Ik ben jarenlang het enigste bi-seksuele Kamerlid geweest. Statistisch gezien is dat wel heel toevallig. Of is er nog steeds een angst om als bi uit de kast te komen?
Ik heb met succes aktie gevoerd tegen clusterbommen, bommen die eindeloos veel onschuldige slachtoffers juist na oorlogen eisen. Nu er een internationaal verbod is ingesteld heb ik m’n pijlen gericht op kernwapens, de massa vernietigingswapens die sommigen wel en andere niet mogen hebben. Wat mij betreft komt er zo snel mogelijk een kernwapenvrije wereld en daar zal ik m’n steentje aan bijdragen. Ik ben niet alleen met defensie onderwerpen bezig, de afgelopen jaren was ik daarnaast ook woordvoerder justitie en dierwelzijn.
Lijst:

SP

 

Nummer:

21

 

Willy Lourenssen

 

Jarenlang heb ik binnen en buiten de SP aandacht gevraagd voor hlbt’s. Vanaf de zeventiger jaren ben ik actief geweest in (de oprichting van) homo-organisaties. Ik ben van na de oorlog en dat wilde ik graag zo houden:
maar eén keer heb ik de ‘oorlog’ meegemaakt (Roze Zaterdag, Amersfoort,
1982) en dat heeft mijn leven getekend. Ik zal de Kamerfractie blijvend aansporen om garant te staan voor de veiligheid van hlbt’s privé en in het openbare leven o.a. op straat, op school, in de sport en in het gebedshuis.
Zelf doe ik dat al vanaf 1998 in de gemeenteraad van Raalte en in de Provinciale Staten van Overijssel (vanaf 2007). Onbekend maakt onbemind, daarom maak ik me graag bekend zodat LHBT’s niet uit beeld verdwijnen. En dat werkt.
Homo-emancipatie is nog lang niet voltooid. Rechtse partijen gebruiken homo’s om moslims mee te slaan. Meer neoliberalisme en doorgeslagen individualisme leiden niet vanzelfsprekend tot meer tolerantie en emancipatie. Het wordt tijd voor een links geluid over homo-emancipatie waardoor hlbt’s worden gemobiliseerd en zich weer binden aan de sociale beweging. En laat de homo-emancipatie niet over aan alleen professionals, lobbyisten en (aanstormende) politici! Ook na 9 juni ga ik graag met jou het debat aan: [email protected]
Lijst:

SP 

 

Nummer:

43

 

 

Anouchka van Miltenburg

 

Ik ben er voor dat alle wetgeving die ongelijke behandeling bewerkstellingt of in stand houdt, wordt afgeschaft. Te beginnen met de enkele-feit-constructie en ruimte voor weigerambtenaren.

Ik geloof in zelfbeschikking van burgers, niet in de maakbaarheid de samenleving. Om deze reden ben ik geen voorstander van een ruimhartig subsidiebeleid. Subsidies aan HLBT organisaties zijn vaak een schaamlap voor andere partijen om te verhullen dat ze niet bereid zijn de wetgeving aan te passen. De VVD heeft zo’n schaamlap niet nodig.

Lijst:

VVD

 

Nummer:

12 

 

Mark Harbers

 

Na eerder in de Rotterdamse politiek actief te zijn geweest  – als gemeenteraadslid en wethouder – zit ik sinds 1 december 2009 in de Tweede Kamer. Ook hier, in de landelijke politiek, zijn er nog steeds thema’s op het gebied van homo-emancipatie die geregeld moeten worden. Denk aan veiligheid, het tegengaan van de weigerambtenaren (ambtenaren die weigeren om homo’s en lesbo’s te trouwen) en de praktijk dat scholen nog steeds mogelijkheden zien om homoseksuele leraren te ontslaan (enkele feit-constructie).

Het opkomen voor homo-emancipatie en tegengaan van ongelijke behandeling is bij de liberale patij VVD in goede handen. Ook de komende periode in de Tweede Kamer wil ik mij daar graag voor inzetten!

Lijst:

VVD

 

Nummer:

21 

 

Jeroen van Wijngaarden

 

Ik sta op plek 43 voor de VVD. Op dit moment ben ik fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam Zuid, daar heb ik mij ingezet voor een betere begrotingsdiscipline en meer aandacht en geld voor veiligheid en handhaving. Als liberale partij staat de VVD voor de vrijheid van homo’s en lesbiennes om zichzelf te kunnen zijn. Iedereen weet hoe kwetsbaar een jong-volwassene is die worstelt met zijn of haar seksualiteit. Juist daarom is een tolerant homo-klimaat op alle scholen noodzakelijk. De VVD wil daarom af van de zotte mogelijkheid dat scholen homoseksuele leraren mogen ontslaan louter en alleen vanwege hun homoseksualiteit. Als ik de 2e Kamer kom zal ik mij daar zeker voor inzetten. Veel succes bij het bepalen van je keuze. Jeroen van Wijngaarden, nr. 43 VVD Lijst:

VVD 

 

Nummer:

43