Wat doen Provincies om LHBTI-emancipatie te bevorderen?

7 februari 2019

Elf van de twaalf provincies hebben zich inmiddels uitgeroepen tot Regenboogprovincie, in navolging van de tientallen Regenbooggemeenten die Nederland rijk is. Maar wat doen provincies om gestalte te geven aan die titel? Hoe bevorderen zij LHBTI-emancipatie? Om daar achter te komen deed Movisie eind 2018 een inventarisatie onder alle twaalf provincies.

Voor gemeenten is het vanzelfsprekender dan voor provincies om zich, behalve symbolisch, ook beleidsmatig actief te richten op inclusie en emancipatie van LBHTI-inwoners. Zij hebben immers een grote (beleids-)rol binnen het sociaal domein. Veel Regenbooggemeenten worden in het maken van LHBTI-beleid ondersteund door Movisie in het kader van het Regenboogstedenprogramma.

‘We vinden het een bijzonder en spannende beweging dat provincies zich als Regenboogprovincie uitriepen. Voor ons was het van belang te weten wat de ambities zijn en wat de relatie is, of wordt, met de gemeenten die soms al jaren met LHBTI-beleid bezig zijn’, zegt Charlot Pierik, vanuit Movisie adviseur van een aantal gemeenten binnen het Regenboogstedenprogramma en betrokken bij deze inventarisatie.

Lees verder op de website van Movisie.