Provinciale subsidie voor COC Limburg

3 februari 2007

PSlimburgGedeputeerde Staten van de provincie Limburg verleent aan 15 maatschappelijke organisaties subsidies voor een totaalbedrag van 1 miljoen euro om plannen voor 2007 te realiseren. Daaronder dus ook COC Limburg.

De subsidies worden gegeven omdat de organisaties zich tot doel stellen mensen op een volwaardige wijze te laten deelnemen aan de samenleving. Daarnaast hebben ze volgens de provincie oog voor kwetsbare en/of kansarme groepen in onze samenleving.

Onder deze organisaties zijn ook vrijwilligersorganisaties zoals COC Limburg. De provincie vindt het namelijk belangrijk dat vrijwilligers goed ondersteund en toegerust worden.