Noord-Holland – convenant met het COC

26 februari 2007

Aan de vooravond van de Statenverkiezingen van 7 maart a.s. tekenen vijf partijen uit de provincie Noord-Holland woensdag 28 februari a.s. tijdens een ontbijt in het Carlton Hotel een convenant met COC Nederland. Ton Hooijmaijers (VVD), Joke Geldhof (D66), Meino Schaal (CDA), Klaas Breunissen (GroenLinks) en Peter Visser (PvdA) zetten hun handtekening onder een overeenkomst met COC-voorzitter Frank van Dalen.

Ton Hooijmaijers (VVD), Joke Geldhof (D66), Meino Schaal (CDA), Klaas Breunissen (GroenLinks) en Peter Visser (PvdA) zetten hun handtekening onder een overeenkomst met COC-voorzitter Frank van Dalen.

Homoseksualiteit is volgens homobelangenorganisatie COC Nederland een onlosmakelijk onderdeel van de samenleving. De sociale acceptatie van homoseksualiteit is nog altijd een probleem. Een op de drie homo’s en lesbo’s past op straat zijn of haar gedrag aan uit angst voor reacties van de omgeving. Dat moet stoppen en de politiek heeft daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Den Haag en gemeenten, maar ook de provincie kan en mag zich daaraan niet onttrekken en dient daarbij een coördinerende en stimulerende rol te spelen om de sociale acceptatie aan te jagen.

Hoe de provincie hieraan invulling kan geven heeft de provincie Noord-Holland in de afgelopen periode al laten zien. In het sociaal beleidsplan is integraal aandacht besteedt aan homo-onderwerpen en heeft de provincie Noord-Holland onlangs nog subsidie toegekend aan het COC voor de projecten Schools R Us (tegengaan van homofobie op school), Herken de Hetero (over stereotiepen) en De Dialoog (over levensbeschouwing en homoseksualiteit).

Het provinciebestuur dient zich in het collegeakkoord duidelijk uit te spreken dat het te voeren beleid diversiteit, gelijke kansen en emancipatie ongeacht seksuele voorkeur, geslacht, leeftijd, etniciteit, levensovertuiging of handicap bevordert.

‘In dit kader ontwikkelt de provincie initiatieven op tal van beleidsterreinen om de achterstelling van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders aan te pakken. Voor de uitvoering moeten bij de provincie voldoende financiële middelen beschikbaar gesteld worden’, aldus COC-voorzitter Frank van Dalen.

Met het ondertekenen van het convenant geven VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA aan zich samen met COC Nederland te gaan inzetten om de positie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in de provincie te verbeteren.

Convenant Provincie Noord-Holland

Ondertekening door politieke partijen en COC Nederland

Datum: woensdag 28 februari 2007
Plaats: Carlton Square Hotel Haarlem, Baan 7, Haarlem (nabij provinciehuis)
Tijd: 08.30 tot 10.00 uur