COC roept provincies op tot roze beleid

19 maart 2007

De bevordering van diversiteit, gelijke kansen en emancipatie en het terugdringen van homovijandigheid zijn belangrijke onderwerpen voor onze maatschappij en daarmee ook voor de provincie. Daarom heeft COC Nederland alle kandidaten die op 7 maart jl. in Provinciale Staten zijn gekozen een felicitatiebrief gestuurd met daarin een oproep dit beleid de komende jaren te helpen bevorderen en daarbij samen te werken. 
Het COC roept de nieuwgekozen Statenleden op zich hard te maken voor een collegeakkoord waarin de volgende alinea als beleidsuitgangspunt is opgenomen in de inleiding:

Het beleid dat gevoerd wordt is gericht op het bevorderen van diversiteit, gelijke kansen en emancipatie, ongeacht seksuele oriëntatie, geslacht, leeftijd, etniciteit, levensovertuiging of handicap.

Homofobie is helaas nog steeds een groot maatschappelijk probleem, houdt het COC de Statenleden in de brief voor.

Uit onderzoek blijkt dat een derde van de homo’s en lesbiennes hun gedrag aanpassen uit angst voor discriminatie en geweld, eenderde van de homomannen hebben het in hun sportclub er liever niet over dat zij in het weekend met hun vriend aan zee waren en oudere homo’s. lesbiennes, biseksuelen en transgenders zijn veel vaker eenzaam dan heteroseksuele ouderen worden daarvoor als voorbeelden genoemd.

Het bestrijden van homovijandigheid dient daarom volgens het COC, in aansluiting op het beleid van de rijksoverheid, een onderdeel van het provinciaal beleid te worden.

Daarom roept het COC de Statenleden op om in de paragraaf emancipatie/welzijn in het nieuwe collegeakkoord deze alinea op te nemen:

De provincie ontwikkelt in samenwerking met betrokken organisaties initiatieven om homovijandigheid in de maatschappij terug te dringen. Om deze initiatieven ook succesvol vorm te laten krijgen zullen voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld.

Het COC schrijft de Statenleden uit te zien naar een vruchtbare samenwerking met de provincie bij de aanpak van knelpunten op het gebied van homoseksualiteit en veiligheid, in het onderwijs, de multiculturele samenleving en de zorg.

Het COC meldt hen in staat te zijn gezamenlijk provinciaal beleid te kunnen formuleren om binnen de provinciale bevoegdheden en taakstelling de homovijandigheid binnen de provincie terug te dringen en daarover te informeren.

[Bron: COC NL]