Partij voor de Dieren – Zuid-Holland

Partij voor de Dieren – Zuid-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Mede op initiatief van de PvdD is de provincie Zuid-Holland uitgeroepen tot regenboogprovincie.
Aandacht gevraagd voor dit onderwerp: Mede op initiatief van de PvdD is er een rondetafelgesprek georganiseerd met als doel LHBTI+ personen meer te betrekken bij besluiten die genomen worden. We hebben daarmee een eerste stap gezet om groepen in Zuid-Holland daadwerkelijk te bereiken, om in gesprek te gaan met de samenleving om te horen wat er vanuit de provincie zou moeten gebeuren. Zo betrekken we daadwerkelijk inwoners bij het inclusiviteitsbeleid. 
Voorstel voor minder geld voor wegen en meer geld voor natuur, cultuur en inclusiviteit.. (Dat is een politieke keuze!) 

Wat beloven we:

Als Regenboogprovincie zet de provincie zich in voor de sociale acceptatie, het zelfbeschikkingsrecht en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele- en genderoriëntaties (LHBTIQA+).