GroenLinks – Zuid-Holland

GroenLinks – Zuid-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

GroenLinks heeft ervoor gezorgd, dat de Provincie Zuid-Holland een regeboogprovincie is. Daarom hebben we ook symbolisch de progessive Flag aangeboden, die nu fier wappert b.v. op Coming Out Day. Ook heeft Zuid-Holland een vriendschapsrelatie met 2 Chinese Provincies. We hebben ervoor gezorgd, dat mensenrechten in het algeneen en LHBTIQ+ rechten in het bijzonder speciaal onder de aandacht wordt gebracht bij handelsmissies; of China dat nu leuk vindt of niet. 

Wat beloven we:

Bovengenoemd al vermeld, dat Zuid-Holland een regenboogprovinice is. Op dit moment wordt daar nog niet echt invulling aangegeven behalve met de symbolische vlag. In de koemnde periode willen we ervoor zorgen, dat hier mee mee gedaan wordt. Bijvoorbeeld door gemeenten in onze Provincie over te halen om regenbooggemeenten te worden en hun te ondersteunen bij initiatieven t.b.v de LHBTQ+ gemeenschap.