D66 – Zuid-Holland

D66 – Zuid-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Afgelopen periode heeft D66 Zuid-Holland zich hard gemaakt voor breder regenboog beleid dan alleen symbolisch. Onze provincie is een regenboogprovincie, wat zich slechts uit door het hijsen van de regenboogvlag. Ook al is deze afgelopen jaar vernieuwd door de Progress vlag. We willen dat het LHBTI+ perspectief wordt meegenomen in al ons beleid, bijvoorbeeld als we het hebben over inclusief openbaar vervoer, veiligheid en cultuur. Om dit beleid verder in te vullen zou met de steun van D66 Zuid-Holland een Regenboogsymposium worden georganiseerd, maar onder druk van christelijk/conservatieve partijen is dit veranderd naar een diversiteitssymposium.

Wat beloven we:

Voor D66 Zuid-Holland is inclusie, diversiteit en participatie erg belangrijk. Het is een noodzakelijke voorwaarde om goede besluiten te maken. Het betrekken van alle relevante partijen moet een vast en integraal onderdeel zijn van de bestuursstijl van de provincie. Dit geldt voor alle dimensies binnen inclusie, en verdienen een doelgroepgerichte aanpak. De LHBTI+ gemeenschap heeft het recht om mee te praten over onderwerpen die in hun leven aangaan. Daarom wil D66 een representatieve provincie die een weerspiegeling vormt van onze samenleving en willen we onder andere een actieplan ontwikkelen tegen discriminatie. Daarin moet in ieder geval aandacht zijn voor het voorkomen van institutioneel racisme en discriminatie van LHBTI+ community.