Boer Burger Beweging – Zuid-Holland

Boer Burger Beweging – Zuid-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Partij is nog niet verkozen in de provinciale staten, het is de 1e keer dat de BBB meedoet. 

Wat beloven we:

De BBB Zuid Holland wil op alle thema’s die er spelen binnen Zuid Holland de LHBTI+ meenemen in de besluitvorming. Voorbeeld voor huisvesting arbeidsmigranten, dat er voor de LHBTI+ personen onder de arbeidsmigranten ook daar rekening mee wordt gehouden, eventueel aanwijzen van 1 of meerdere woningen speciaal voor de LHBTI+.