Partij voor de Dieren – Zeeland

Partij voor de Dieren – Zeeland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De afgelopen periode waren wij – Partij voor de Dieren – voor het eerst vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Zeeland. Met één vertegenwoordiger. Wij hebben hierdoor niet specifiek iets bereikt voor LHBTI+ personen, wel hebben wij altijd gestreefd naar en onze steun uitgesproken voor diversiteit en emancipatie (en uiteraard ons verzet tegen discriminatie waar dit van toepassing was).

Wat beloven we:

Partij voor de Dieren Zeeland streeft ernaar dat de provincie Zeeland zich als Regenboogprovincie inzet voor de sociale acceptatie, het zelfbeschikkingsrecht en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele- en genderoriëntaties (LHBTIQA+). De provincie vraagt inwoners niet naar gender of burgerlijke staat, tenzij dat juridisch noodzakelijk is. De LHBTQIA-gemeenschap moet actief worden betrokken bij het (toekomstige) beleid.