Boer Burger Beweging – Zeeland

Boer Burger Beweging – Zeeland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

BBB is een partij die 2019  is opgericht. Tot op heden zijn we in de Provinciale Staten en/of Gedeputeerde Staten niet actief geweest.

Wat beloven we:

Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Wat u niet wil wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Wees betrouwbaar, eerlijk, oprecht en respectvol. Iedereen is gelijk. Transparant helder en open. We willen graag dat de beste persoon in aanmerking komt voor een functie. Maar mensen moeten zich wel herkennen in die personen. Maw een goede afspiegeling man/vrouw. Maar ook vanuit de roze gemeenschap.