SP – Utrecht

SP – Utrecht

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De SP strijdt altijd en overal tegen elke vorm van discriminatie. Daarmee ook tegen onzichtbare systemen die dit in de hand werken of versterken. Dit doen wij samen met de mensen die het betreft. Zo werken wij naar een maatschappij toe waar iedereen een menswaardig bestaan kan hebben.

In de Provinciale Staten focussen wij vooral op woningbouw, openbaar vervoer, energie en natuur. Wel hebben wij meegewerkt de Bakhuis-Wolters prijs, voor iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor maatschappij en vrouwenemancipatie.

Wat beloven we:

Onze focus en werkwijzen zullen niet sterk anders zijn dan voorgaande periode. Wel hebben wij nu meer mensen die al langer samen optrekken met de LHBTI+ gemeenschap. Zaken die op provincie niveau opgepakt kunnen worden komen zo veel eerder bij onze Statenleden aan. Daarnaast blijven wij met onze afdelingen in de provincie actievoeren voor algehele emancipatie.