PvdA – Utrecht

PvdA – Utrecht

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Op initiatief van de PvdA is in het huidige coalitieakkoord vastgelegd dat er een Sociale Agenda komt voor de provincie Utrecht. De PvdA-gedeputeerde is trekker van die Sociale Agenda, met de titel “Wij doen mee”.  Expliciet wordt daar ook veel aandacht besteed aan de LHBTI+-personen. Ook is de afgelopen periode gestart met het programma School’s Out – specifiek gericht op LHBTI+-personen in het middelbaar onderwijs. Daarbij is samenwerking met Amersfoort en Utrecht en andere gemeenten volgen.  

Door het college zijn ook diverse bijeenkomsten gehouden met wethouders van de Utrechtse gemeenten hoe LHBTI+-beleid invulling te geven in de gemeenten. Er is een bijdrage geleverd aan de positie van Roze Ouderen. De PvdA-gedeputeerde heeft in oktober 2022 een toespraak gehouden op het Congres Regenboogsteden in de Jaarbeurs, samen met minister Dijkgraaf. 

Tot slot wordt jaarlijks aandacht gegeven aan de diverse dagen met activiteiten en diverse uitingen, zoals 21 maart Internationale dag tegen racisme en discriminatie, 17 mei Internationale dag tegen homofobie en transfobie, 3 oktober Diversiteitsdag, 11 oktober Coming Out-day, en in december aan Paarse vrijdag (GSA). Het Charter Diversiteit is onderschreven en in de provinciale organisatie geeft aandacht aan inclusie en diversiteit. Nu wordt nagedacht over deelname aan Canal Pride Utrecht.  

Wat beloven we:

“Iedereen telt mee”, is één van de vier leidende principes voor de PvdA in Utrecht.  Principes die we gebruiken om ons standpunt te bepalen. Ook in zaken die we nu nog niet kennen. Ook in Utrecht worden namelijk mensen op hun werk, op school of gewoon op straat gediscrimineerd en buitengesloten. Racisme en discriminatie, op welke grond dan ook, zijn een gif, dat mensen uitsluit en het ‘samen’ in samenleven uitholt. De PvdA verwerpt elke vorm van discriminatie en racisme. Iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, geloof, cultuur, huidskleur of geaardheid, moet zichzelf kunnen zijn. De strijd tegen discriminatie en uitsluiting vergt vastberadenheid en een lange adem. Iedereen moet er een bijdrage aan leveren: maatschappelijke organisaties, het onderwijs, werkgevers, iedereen, net als uiteraard de overheid. Wat ons betreft neemt de provincie het voortouw om discriminatie en uitsluiting uit te bannen en zo te werken aan een provincie waarin iedereen volwaardig meetelt, om te beginnen met het verder ontwikkelen van de Sociale Agenda waarvoor de PvdA het initiatief heeft genomen. En we zijn het aan onszelf verplicht om altijd het goede voorbeeld te geven.