CDA – Utrecht

CDA – Utrecht

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Wat beloven we:

Voor het CDA provincie Utrecht telt ieder mens mee. Wij geloven in een samenleving die zo inclusief is dat hokjes en vakjes overbodig zijn, dat mensen beoordeeld worden op wie ze daadwerkelijk zijn in relatie tot elkaar.

In een democratische samenleving waar we mensen vrij willen laten zijn in hun doen en denken, kunnen we acceptatie niet afdwingen. Daarom vinden we dat het gesprek over de sociale veiligheid, tolerantie en zichtbaarheid van LHBTI’ers in de plaatselijke gemeenten en vooral ook in de sociale verbanden van mensen zélf plaatsvinden.

Emancipatie en sociale acceptatie komen dáár tot stand waar mensen met elkaar optrekken en waar het soms schuurt. Op school, binnen de sportclub, in kerken, politieke partijen en verenigingen. En daar borrelt het gelukkig van allerlei initiatieven.

In haar inzet voor cultuur, sport en in samenwerking met maatschappelijke partners en gemeenten maakt de provincie acceptatie bespreekbaar en dringt zij aan op maatregelen als sprake is van discriminatie of geweld. Als dat plaatsvindt op plaatsen waar de provincie bestuurlijke (mede)verantwoordelijkheid heeft wordt ferm opgetreden.