BVNL – Utrecht

BVNL – Utrecht

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Niet in de Provinciale Staten en/of Gedeputeerde Staten niet actief geweest. 

Wat beloven we:

Iedereen is gelijk. Wij zijn niet van hokjes. Daardoor was het niet noodzakelijk was om meer dan bladzijde 2 [stellingen –  red.] in te vullen.

Discriminatie op basis van afkomst, geloof, geslacht, gender, seksuele voorkeur, medische status, of wat voor ander kenmerk dan ook is ontoelaatbaar. Nederland is een tolerant land, met ruimte en respect voor iedereen. Tegelijkertijd moet iedereen elkaar in zijn of haar waarde laten en elkaar niets opdringen. BVNL verzet zich tegen de doorgeslagen diversiteitscultus en de steeds verdergaande cancelcultuur. Voor BVNL is discriminatie / onderscheid geen obsessie. Er is plaats voor elke minderheid, maar we hoeven niet met minderheden te dwepen. Positieve discriminatie is ook discriminatie en moet op grond van dezelfde wet worden voorkomen.