SP – Overijssel

SP – Overijssel

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Overijssel is regenboogprovincie en de inzet daarvoor plus het geld dat hier voor nodig is heeft altijd onze steun gehad. Daarbinnen vragen wij altijd extra aandacht voor het onderwijs in Overijssel.  Wij hebben de provincie opgeroepen zich uit te spreken n.a.v. de Nashvilleverklaring. Juist ook buiten het provinciehuis is de SP actief, ook op dit onderwerp. Onder andere door mee te lopen in de Zwolle Pride. 

Wat beloven we:

De komende jaren wil de SP extra aandacht voor het bestrijden van discriminatie en uitsluiting. Binnen de provinciale politiek ligt vooral de positie van transgenders vaak onder vuur. Daar is een sterk tegengeluid voor nodig. Zowel in het provinciehuis als daarbuiten. De speerpunten van de SP richten zich op  minder marktwerking, betaalbare energie, betaalbaar wonen en betaalbaar en goed OV. Allemaal zaken waar alle inwoners behoefte aan hebben. LHBTIQ+ mensen zitten vaker in een beknelde positie en zijn oververtegenwoordigd onder dak-en thuislozen en in armoedecijfers en zijn hier sterk mee geholpen.