Partij voor de Dieren – Overijssel

Partij voor de Dieren – Overijssel

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De Partij voor de Dieren heeft inclusiviteit hoog in het vaandel staan en staat voor gelijke kansen en gelijkwaardigheid voor iedereen. De kieslijst van de Partij voor de Dieren is genderneutraal, er wordt niet aangegeven hoe de kandidaten zich identificeren. 

Sinds 2017 is ook Overijssel een regenboogprovincie, een initiatief wat we uiteraard hebben ondersteund toentertijd. Helaas is het nog altijd nodig om de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI+ in Overijssel te vergroten. Om hier zelf aan bij te dragen hijsen wij ieder jaar de regenboogvlag op het provinciehuis op Coming Out Day en waren we aanwezig bij de Zwolse Pride. Daarnaast waren we aanwezig bij de Regenboogmanifestatie in Zwolle in 2021 en hebben daar het regenboogmanifest ondertekend.  Tijdens de manifestatie werd aandacht gevraagd voor LHBTI+ rechten in binnen- en buitenland. 

Onze fractie heeft daarnaast onder andere een motie mede-ingediend die uitspreekt dat de coronacrisis geen invloed mag hebben op de inhoudelijke ambities en het investeringsbeleid van de provincie wat betreft LHBTI+. 

Wat beloven we:

Uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen en respect de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. De partij staat pal voor de erkenning van emancipatiebewegingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. De partij wil o.a. meer inzetten op: 

  • Versterking provinciale diversiteitsbeleid voor eigen personeel. 
  • De provincie treedt op tegen alle uitingsvormen van discriminatie en heeft aandacht voor alle groepen in de samenleving. 
  • De provincie vraagt inwoners niet naar gender of burgerlijke staat, tenzij dat juridisch noodzakelijk is. 
  • Betere samenwerking met LHBTI+-organisaties en inwoners, om provinciaal Regenboogbeleid te versterken. De LHBTI+-gemeenschap moet actief worden betrokken bij beleid. 
  • Meer provinciale inzet op arbeidsmarkt en onderwijs, waarbij de provincie ondernemers en onderwijsinstellingen stimuleert om inclusief onderwijs en werkgeverschap te bieden.