D66 – Overijssel

D66 – Overijssel

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Wij hebben via een initiatiefvoorstel ons ingezet voor de LHBTI+ community. Overijssel is sinds november 2017 regenboogprovincie en voert LHBTi-beleid. Voorafgaand aan de verkiezingen voor Provinciale Staten van maart 2019 is op initiatief van D66 en met steun van een aantal andere fracties een Regenboogstembusakkoord opgesteld. In het Regenboogstembusakkoord staat een aantal uitgangspunten en te nemen initiatieven opgenomen dat betrekking heeft op LHBTi-beleid. Met dit initiatiefvoorstel wordt beoogd dat het akkoord wordt vertaald in de verdere beleidsinvulling met betrekking tot LHBTi+.

Wat beloven we:

  • De komende periode blijven wij ons inzetten. Kansengelijkheid is voor onze partij een belangrijk speerpunt. In ons verkiezingsprogramma hebben wij verschillende maatregelen beschreven om stappen te zetten. We zullen hier dus iedere keer aandacht voor blijven vragen. Wij zijn een regenboogprovincie en dat mogen we nog meer uitdragen, we hebben een voorbeeldrol.
  • Daarom gelijk als 1e initiatief hebben wij voor de komende periode ook weer het initiatief genomen voor een regenboogstembusakkoord. Er is op initiatief van D66 Overijssel een notitie opgesteld met uitgangspunten en verschillende partijen hebben aangegeven dat mede te willen ondertekenen. Dit zal nog voor de verkiezingen plaatsvinden. Uitgangspunt is dat we ons met deze partijen blijvend inzetten.