Partij voor de Dieren – Noord-Brabant

Partij voor de Dieren – Noord-Brabant

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Afgelopen periode lag onze focus op dieren, natuur en milieu. Wel hebben wij altijd meegestemd met initiatieven die het leven van de LHBTI+ personen verbeteren. Onze stem zal altijd gaan naar initiatieven die opkomen voor mensenrechten en een inclusieve samenleving.

Wat beloven we:

  • Een apart budget voor provinciaal Regenboogbeleid.
  • Betere samenwerking met LHBTQIA-organisaties en inwoners, om provinciaal Regenboogbeleid te versterken, intersectionele discriminatie tegen te gaan en veiligheid en inclusie te versterken. De LHBTQIA-gemeenschap moet actief worden betrokken bij beleid.
  • Meer inzet op het ondersteunen van (kleinere) gemeenten om intersectioneel LHBTQIA- beleid te versterken.
  • In provinciaal aanbestedings-, inkoop-, en sponsorbeleid en bij subsidieverstrekking actief LHBTQIA+ inclusie en acceptatie bevorderen.
  • Voldoende en veilige kleinschalige opvang van dak- en thuisloze LHBTQIA+ jongeren en van asielzoekers die vanwege LHBTIQA+-vervolging zijn gevlucht.
  • Ondersteuning van inclusieve LHBTQIA-activiteiten, met meer aandacht voor extra kwetsbare groepen.
  • Meer provinciaal inzet op arbeidsmarkt en onderwijs, waarbij de provincie ondernemers en onderwijsinstellingen stimuleert om inclusief onderwijs en werkgeverschap te bieden.