Lokaal Brabant – Noord-Brabant

Lokaal Brabant – Noord-Brabant

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Wij hebben al in 2017 samen met GroenLinks en Partij voor de Dieren al een motie ingediend in de Brabantse staten om van Brabant een Regenboogprovincie te maken. Voor Lokaal Brabant staat voorop dat alle Brabanders het recht moeten hebben om te zijn wie ze zijn, ongeacht hun levens- of geloofsovertuiging, politieke gezindheid, geaardheid, afkomst of sekse.

Wat beloven we:

Wij staan voor een open en respectvolle samenleving waarin iedereen mee kan doen. Er is ruimte voor iedereen om mee te doen en een bijdrage te leveren aan Brabant. Lokaal Brabant wil zich inzetten voor alle Brabanders en richt zich daarbij niet op specifieke doelgroepen. Daarnaast volgen wij het provinciaal beleid om jaarlijks op ‘coming out day’ de regenboogvlag te hijsen en een lichtprojectie op het provinciehuis te projecteren en een inclusief personeelsbeleid te voeren.