D66 – Noord-Brabant

D66 – Noord-Brabant

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Los van onze eigen uitingen werken we nauw samen met de Tweede en Eerste kamer om ervoor te zorgen dat Brabant en de rest van het land dé plek is waar iedereen zichzelf kan zijn. De volgende initiatieven lopen nu:

Discriminatie van LHBTI’ers expliciet verbieden in de Grondwet

Vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht. Daarom is met PvdA en GL een wetsvoorstel gemaakt om LHBTI’ers en mensen met een handicap expliciet te beschermen in Artikel 1 in de Grondwet.

Van deelouderschap naar meerouderschap.

Opvoeders krijgen ‘deelgezag’, zodat een minderjarig kind niet zomaar gescheiden kan worden van zijn of haar opvoeder als een ouder bijvoorbeeld overlijdt. D66 ziet dit als een tussenstap op weg naar het meerouderschap.

In het Regenboogstembusakkoord in 2022 spraken we samen met veel partijen af te werken aan een wet die meerouderschap mogelijk maakt. Dit stembusakkoord voeren we uit.

‘Homogenezing’ wordt officieel verboden.

We bannen ‘homogenezing’, ook wel conversietherapie genoemd, uit. Bovendien moet er een meldpunt komen voor slachtoffers van de barbaarse therapie. Ook in Nederland bestaan kampen, workshops en therapiesessies met als doel de seksuele gerichtheid van een persoon te veranderen van homo- of biseksueel naar heteroseksueel. Dit gaan we veranderen.

Wat beloven we:

Wij blijven ons nadrukkelijk uitspreken voor een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn. Dat zit bij onze partij in de genen. In samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer zorgen we ervoor dat bovenstaande zaken ook verankerd worden. Daar gaat soms wat tijd overheen, omdat bijvoorbeeld discriminatie van LHBTI’ers een grondwetswijziging is. Die moet dus twee keer door de Tweede en Eerste Kamer. Dat is nu één keer gebeurd. De provincies kiezen ook de Eerste Kamer. Vandaar erg belangrijk dat D66 zijn positie in de Eerste Kamer verstevigt.