PvdA – Limburg

PvdA – Limburg

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Voor de PvdA is het belangrijk dat iedereen in Limburg zichzelf kan en mag zijn. In onze diversiteit zit kracht en schoonheid, het is belangrijk dat te laten zien. De PvdA heeft zich dan ook altijd uitgesproken en ingezet voor de rechten en vrijheden van LHBTI+ personen.

We hebben maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor emancipatie en diversiteit gesteund. Dit is belangrijk geweest om de positie van LHBT+’ers te verbeteren en hun zichtbaarheid te vergroten. We zullen hier dan ook mee doorgaan.

Ook hebben we ons succesvol ingezet voor een cultuurbeleid in Limburg waarin diversiteit en inclusiviteit een rol kunnen spelen. Zodat Limburgers via cultuur in aanraking kunnen komen met de levens en ervaringen van verschillende groepen in onze samenleving.

We zijn er trots op dat Limburg sinds 2017 een regenboogprovincie is en we zullen ons blijven inzetten voor de LHBTI+ gemeenschap in Limburg.  

Wat beloven we:

De PvdA zal zich blijven inzetten voor de emancipatie van LHBTI+’ers in Limburg. Als sociaaldemocratische partij willen we dat iedereen in onze samenleving dezelfde kansen heeft om zich in vrijheid en veiligheid te ontplooien. Zoals we in ons programma zeggen: “Ook wat betreft geslacht, land van herkomst, en welk persoons- of groepskenmerk dan ook, is elke vorm van kansenongelijkheid onacceptabel.”

Helaas zien we dat LHBTI+’ers het vaak nog onnodig moeilijk hebben en daardoor niet dezelfde kansen hebben als anderen. Daar moeten we wat aan doen. Onder andere door als provincie nadrukkelijk samen te werken met maatschappelijke organisaties zoals het COC. Wanneer rechten van LHBI+’ers onder druk staan moeten politici zich nadrukkelijk uitspreken. Discriminatie moet altijd worden tegengegaan. Ook moet de provincie samenwerking en kennisuitwisseling tussen gemeenten als het gaat  om LHBTI+ zaken bevorderen en stimuleren.

Verder zullen we als provincie het goede voorbeeld moeten geven door onder andere genderinclusieve taal te gebruiken in onze communicatie en ook LHBTI+ personen te laten zien op foto’s bij provinciaal informatiemateriaal. De PvdA begrijpt dat zichtbaarheid en representatie belangrijk is op weg naar volledige acceptatie van de LHBT+ gemeenschap in onze samenleving.