GroenLinks – Limburg

GroenLinks – Limburg

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

In 2020 is er een statement namens GroenLinks Limburg  gegeven inzake de Nashville-verklaring in Provinciale Staten: https://limburg.groenlinks.nl/nieuws/nashville-verklaring-onacceptabel-voor-groenlinks-limburgEind 2020 zijn er kritische vragen gesteld aan de Limburgse Gedeputeerde Staten inzake homo-uitspraken van minister Slob: https://limburg.groenlinks.nl/nieuws/schriftelijke-vragen-inzake-homo-uitspraken-minister-slob 

Ook heeft een GroenLinks Statenlid er actief ervoor gezorgd dat onze Provincie de vlag wordt gehesen aan het Gouvernement tijdens Coming Out Day. Daar is geen protocol voor en moet er altijd actief naar gevraagd worden. Dat resulteerde altijd in het officieel de vlag hijsen door de verantwoordelijk gedeputeerde en de voorzitter van COC Limburg. Vaak sloot gedeputeerde Gabriëls ook aan.  

Mede door de inzet van een statenlid van GroenLinks Limburg en een toenmalige lhbti-gedeputeerde heeft onze Provincie in 2022 kunnen meevaren op een boot tijdens de Pride Amsterdam. Mensen die konden deelnemen waren een aantal burgers uit de Limburgse lhbti-community, Limburgse lhbti-politici en diverse ambtenaren van de Provincie.     Gedeputeerde Geert Gabriëls heeft erfgoed in zijn portefeuille. Vanuit deze rol was hij op 12 november 2022 aanwezig bij COC Limburg bij de presentatie van de inventaris van 50 jaar COC Limburg. Dit was mede mogelijk dankzij de provincie Limburg. Dit archief bestaat onder andere uit stukken betreffende de oprichting van COC Limburg, notulen en stukken over COC Limburg-activiteiten. Ook zijn er krantenknipsels, verslagen en stukken over thema’s als emancipatie, integratie, hulpverlening, voorlichting en festiviteiten. Tenslotte was op deze bijeenkomst de première van de documentaire 50 jaar homo-emancipatie in Limburg. GroenLinks heeft in Limburg een eigen werkgroep opgericht onder de naam RozeLinks Limburg. Deze werkgroep bestaat uit Statenleden, raadsleden, commissieleden en leden van GroenLinks door de hele provincie die elkaar op deze manier informeren over de gang van zaken in hun eigen gemeente en gemeente overstijgende zaken.  

Wat beloven we:

Zijn wie je wilt zijn, ongeacht wie je bent of wat je bent. GroenLinks staat voor vrijheid en vrijzinnigheid. Je voelt je in Limburg thuis en veilig. We gaan respectvol met elkaar om. Ook al is iemand niet zoals jij: we geven elkaar een kans, altijd. GroenLinks staat voor een diverse en inclusieve samenleving. Inclusief betekent voor ons dat verschillen tussen mensen geen belemmering mogen zijn voor deelname aan de samenleving, maar een meerwaarde hebben. De Limburgse samenleving is divers: mensen van verschillende afkomst, verschillende mogelijkheden, geloofsovertuigingen en seksuele voorkeuren. Binnen een diverse samenleving zijn respect en acceptatie zeer belangrijke waarden. GroenLinks zet zich in voor een heterogene samenleving, waarin vele gemeenschapsvormen mogen zijn, en waar geen plaats is voor polarisatie, discriminatie en achterstelling. De Provincie streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de lokale samenleving. GroenLinks wil dat de provincie het Roze Loper Certificaat gaat aanjagen als vereiste in de aanbesteding-procedures van de Limburgse gemeenten. Instellingen die subsidie van de Provincie ontvangen, gaan werk maken van diversiteit binnen hun organisatie. Na afloop van het subsidiejaar wordt er een verantwoording opgesteld waarin deze diversiteit terug te zien zal zijn. GroenLinks wil aanjagen dat scholen in hun lessen meer aandacht besteden aan diversiteit. Geen enkele leerling mag worden uitgesloten. Iedereen doet mee! Ook streven we naar het uitbreiden van het aantal ontmoetingsplekken voor kwetsbare groepen. Met aandacht voor activiteiten in kleinere (kerk)dorpen. Verspreid over de provincie zijn er voldoende ontmoetingsmomenten voor lhbtiers. In het bijzonder ook voor vluchtelingen en niet-Nederlandstaligen. Verenigingen die de belangen van lhbtiers behartigen gaan.