BBB – Limburg

BBB – Limburg

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

BBB is een partij die in 2019 is opgericht. Tot op heden zijn we derhalve niet actief
geweest in Provinciale Staten en/of Gedeputeerde Staten.

Wat beloven we:

BBB handelt steeds vanuit haar kernwaarden. Een van deze kernwaarden is de
‘gulden regel’: behandel de ander zoals je zelf ook behandeld wil worden. Wat u niet
wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Wees betrouwbaar, eerlijk, oprecht
en respectvol. Iedereen is gelijk. We zijn transparant, helder en open. Iedereen doet
mee. Inclusiviteit en diversiteit vinden wij erg belangrijk.

We zijn van mening dat de beste persoon in aanmerking dient te komen voor een
functie. Het is echter wel belangrijk dat mensen/inwoners zich herkennen in die
personen en zich vertegenwoordigd voelen. Dit betekent een goede
verdeling/afspiegeling man/vrouw, maar ook een goede verdeling/afspiegeling
vanuit de LHBTI+ gemeenschap.