SP – Groningen

SP – Groningen

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De SP staat voor gelijkwaardige behandeling van iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, beperking, land van oorsprong en/of seksuele voorkeur. Dit is dan ook iets waar we continu waakzaam op zijn bij het vaststellen van beleid. Naast dit, zijn we als Socialistische Partij altijd vertegenwoordigd bij bijeenkomsten die de Provincie (of een buurprovincie) organiseert in het kader van LHBTI+ thema’s.  

Wat beloven we:

We zullen er ook de komende jaren weer op toezien dat de provincie in haar beleid en ook in haar eigen organisatie het goede voorbeeld geeft door diversiteit te bevorderen. Waar nodig zullen we hiervoor voorstellen indienen. Ook een jaarlijks evenement speciaal voor de LHBTI+ gemeenschap hoort hier wat ons betreft bij. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor goede educatieve projecten. We willen dan ook lessen faciliteren over het voorkomen van discriminatie en over seksuele diversiteit. Het is van belang dat dit zo vroeg mogelijk wordt aangeboden in het onderwijs en ook op allerlei niveaus (dus ook op het praktijkonderwijs, vmbo en mbo).