D66 – Groningen

D66 – Groningen

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

D66 heeft in het algemeen zich hard gemaakt voor een duidelijk participatiebeleid. Het viel in de portefeuille van onze gedeputeerde en na een uitgebreid proces samen met inwoners ligt er een nieuw provinciaal participatie beleid.

Nav van motie D66 zijn er bij de ingangen van het provinciehuis kunstwerken geplaatst die Artikel 1 van de Grondwet en het belang van diversiteit verbeelden.

In november 2020 heeft D66 concreet bij gedeputeerde bezwaar gemaakt en schriftelijke vragen gesteld over discriminatie op basis van geaardheid in het onderwijs.

Wat beloven we:

D66 roept de provincie op om structureel middelen te reserveren voor de uitvoering van het Regenboogconvenant voor de acceptatie en zichtbaarheid van LHBTIQ+ personen.

Verder roept D66 op hoe de provinciale organisatie diverser en inclusiever kan worden eerst in onderzoek en met de resultaten in actief beleid.