Boer Burger Beweging – Groningen

Boer Burger Beweging – Groningen

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

NVT: We doen voor het eerst mee aan de Provinciale Staten.

Wat beloven we:

BBB heeft de gulden regel als kernwaarde.

M.a.w. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Wat u niet wil wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Wees betrouwbaar, eerlijk, oprecht en respectvol. Iedereen is gelijk. Transparant helder en open.

Voor BBB Groningen is iedereen dus gelijk!