VVD – Gelderland

VVD – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Gelderland is een Regenboogprovincie. We zijn er voor alle inwoners en stimuleren iedereen die wil meedoen in onze samenleving dat ook te doen. Daarom werken we samen met gemeenten over onderwerpen die te maken hebben met inclusie. Zo dragen we bij aan het organiseren en faciliteren van de regenboogconferentie. En helpen we bij het vormen van beleid en activiteiten voor de acceptatie van LHBTI-ers.

Wat beloven we:

Inclusiviteit Vrijheid, diversiteit en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden bij de Gelderse VVD. Daar zijn we trots op en daar staan we voor. Wij maken geen onderscheid tussen afkomst, religie, seksualiteit of gender en bieden een thuis voor LHBTIQ+ (Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender, Intersekse, Queers). Voor mensen die dat niet doen is er wat ons betreft geen plek in Gelderland. De Gelderse VVD wil dat organisaties of individuen die zich schuldig maken aan discriminatie, intolerantie en/of geweld hierop worden aangepakt. Veel vooroordelen komen voort uit onwetendheid. Wij vinden het dus belangrijk dat er wordt voorgelicht over diversiteit, bijvoorbeeld op scholen en tijdens de inburgering.