50PLUS – Gelderland

50PLUS – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

50PLUS heeft voortdurend aandacht gevraagd voor roze ouderen in de provincies 50PLUS vraagt voortdurend aandacht voor de veiligheid van LHBTI+ personen Р50PLUS zet in op voorbeeldfunctie van Statenleden om homofoobgedrag te weren 50PLUS heeft meerder malen meegedaan aan programma’s op lagere en middelbare onderwijs om het acceptatievermogen voor LHBTI+ jongeren te vergroten . 50PLUS heeft in Provinciale Staten aandacht gevraagd om meer oren en ogen te hebben voor LHBTI+ jongeren die in gewetensnood komen vanwege hun geaardheid

50LUS heeft vanuit meerdere regionale 50PLUS afdelingen actief deelgenomen aan roze zaterdag in Rotterdam

Wat beloven we:

50PLUSzal dat gene wat ze de afgelopen jaren gedaan heeft voor de LHBTI+ community voortzetten We zullen ons ook inzetten om meer geld beschikbaar te krijgen voor de afdelingen van het COC, Wij zullen ook alle LHBTI+ initiatieven die ontplooit worden in Gelderland ondersteunen waar mogelijk.