VVD – Fryslân

VVD – Fryslân

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Sinds deze periode wappert ook in Fryslân de regenboogvlag. Voor de fractieleden van de VVD was dit een vrije kwestie. Van de 4 statenleden hebben er 3 met het voorstel ingestemd. De provincie Fryslân was al inclusief, maar laat het nu ook zien met de regenboogvlag. 

Wat beloven we:

Eén van de liberale beginselen is gelijkwaardigheid. We zijn allemaal uniek en verschillend. Mensen zijn niet gelijk wel gelijkwaardig. Iedereen heeft dus evenveel recht op vrijheid en kansen, wat je geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie ook is. Discriminatie is onaanvaardbaar, ook de komende 4 jaar.