PvdA – Fryslân

PvdA – Fryslân

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

PvdA-gedeputeerde Douwe Hoogland (portefeuillehouder sociaal beleid) heeft bereikt dat: 

  • €300.000,- is vrijgemaakt voor het project ‘Fryslân gaat voor de 10.’ Dit project van de organisaties COC, Tûmba en HANNN. Zij hebben duizenden mensen bereikt met projecten die o.a. aandacht hebben voor discriminatie en diversiteit. 
  • De organisatie van Roze Zaterdag kreeg €100.000 toen dit evenement in Leeuwarden was.  

De PvdA-fractie in Provinciale Staten heeft verder bereikt dat: 

  • De PvdA zit in Fryslân in de coalitie. Bij de onderhandelingen heeft de PvdA zich sterk gemaakt voor subsidies aan projecten die discriminatie tegengaan. Dat is in het coalitieakkoord gekomen. 
  • De PvdA is een van de indieners van de motie waardoor Fryslân in 2020 een regenboogprovincie is geworden. Dat betekent dat de provincie discriminatie tegengaat. De Pride-vlag wordt nu regelmatig voor het provinciehuis gehesen. 
  • Met dezelfde partijen hebben we ons ingezet voor acceptatie van  

de LHBTI+-gemeenschap in de sport. We hebben ons sterk gemaakt dat hier aandacht voor komt in de opleiding tot sportcoach en dat er extra pojecten komen die de acceptatie van de gemeenschap in de (top)sport bevorderen.  

  • Er extra geld (€100.000) is vrijgemaakt voor het maken van regenboogbeleid i.s.m. D66, SP en FNP.

Wat beloven we:

De PvdA wil een samenleving zonder eenzaamheid, discriminatie, uitsluiting, mishandeling en onderdrukking. Daarom wil de PvdA dat de provincie zich meer dan nu gaat bezighouden met sociaal beleid. We steunen programma’s, fondsen en organisaties die voor de inwoners van Fryslân discriminatie en uitsluiting aanpakken. Organisaties die hieraan bijdragen verdienen structurele financiering. Hun bijdrage vraagt immers continue inzet van vakbekwame professionals en enthousiaste vrijwilligers. Ook willen we dat er geld beschikbaar blijft voor regenboogbeleid. En dat samen met deskundige organisaties een visie wordt ontwikkeld over waar Fryslân als regenboogprovincie over 5 jaar moet staan. Je kunt onze standpunten ook vinden in dit filmpje: Een gezond leven – YouTube