VVD – Flevoland

VVD – Flevoland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De VVD-Gedeputeerde in het College van GS heeft de portefeuille P&O in zijn portefeuille.
Binnen de provinciale organisatie wordt er op vele manieren aandacht besteed aan
Diversiteit.
Zo worden In de Coming Out bewustwordings activiteiten georganiseerd rond diversiteit en
inclusie als workshops, theater en film. Ook hangt de hele week de regenboogvlag voor het
provincie. In de hal van het provinciehuis staat permanent een banner met het opschrift ‘In
Flevoland mag je jezelf zijn’
Diversiteit en inclusie heeft derhalve onze permanente aandacht.
Daarnaast ondersteunt de provincie ook activiteiten in de provincie

Wat beloven we:

De VVD is voor gelijke rechten en plichten voor iedereen, ongeacht geaardheid,
afkomst of geloof. Dit doen we door zo min mogelijk voorkeursbeleid voor
doelgroepen en iedereen gelijk te behandelen.