PvdA – Flevoland

PvdA – Flevoland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

  • We stonden altijd vooraan bij het Stimuleren van een inclusieve samenleving en arbeidsmarkt ‘iedereen doet mee’, hierover zijn 2 van onze moties aangenomen.
  • Onze provincie deed mee aan bv.de coming-out week, gaf bureau gelijke behandeling opdracht een campagne tegen discriminatie op te zetten, stimuleerde een regenboogenquete onder Flevolandse gemeenten, verstrekte een bijdarge aan het maken van een film over hoe flevolandse transgenders zelf hun transitie hebben ervaren, initieerde het uitvoeren van het lesprogramma gelijk is gelijk etc.

Wat beloven we:

  • De PvdA zet zich in voor gelijke kansen van alle Flevolanders ongeacht inkomen, geaardheid en culturele achtergrond. We strijden tegen uitsluiting en discriminatie.
  • De PvdA strijd voor een inclusiever Flevoland. Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen mee kan doen en dat iedereen gelijke kansen heeft. Gelijke kansen om je talent te ontplooien en om goed werk te hebben. Gelijke kansen op een goede gezondheid en om mee te delen in de welvaart. Wij kiezen voor een Flevoland waarin iedereen mee kan doen, ook bij verlies van baan, arbeidsongeschiktheid of pensioen.