GroenLinks – Flevoland

GroenLinks – Flevoland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten gedaan en bereikt voor lesbische, homoseksuele, bi+, transgender- en intersekse personen (hierna: LHBTI+ personen)? (max. 200 woorden)

*We hebben een motie ingediend om gezamenlijk als 12 provincies deel te nemen aan de Canal Pride

*We hebben vragen gesteld over de achterblijvende/lage uitgaven voor LHBTI-beleid

*Idem naar aanleiding van een rapport van het bureau Gelijke Behandeling over het hoge aantal meldingen van discriminatie en uitsluiting (waaronder LHBTI-ers). Wij wilden weten wat de provincie kan en wil doen om gemeenten te stimuleren en anti-discriminatiebeleid aan te scherpen

Wat beloven we:

GroenLinks wil dat de provincie actief uitdraagt dat iedereen in onze Flevolandse samenleving welkom is, erbij hoort en gelijke kansen krijgt. Er geen ruimte is voor discriminatie, uitsluiting en racisme en er gerichte acties komen om dit tegen te gaan in samenwerking met gemeentes, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Homohaat, antisemitisme, islamofobie en vreemdelingenhaat moeten worden bestreden.