SP – Zuid-Holland

SP – Zuid-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De SP heeft er mede voor gezorgd dat de provincie Zuid-Holland zich heeft aangesloten bij het convenant voor Regenboog provincies. Daarnaast wordt elk jaar de regenboogvlag gehesen tijdens dagen die belangrijk zijn voor de LHBTI+ zoals ‘nationale coming out day’. Ook heeft de fractie zich sterk uitgesproken tegen discriminerende uitingen zoals de Nashville verklaring.

Wat beloven we:

De SP wil graag dat de provincie Zuid-Holland nu zij een Regenboog provincie is dankzij het tekenen van het convenant hier een concrete uitwerking voor opstellen en uitvoeren. Kortom, geen woorden maar daden. Daarnaast blijft de SP zich actief ervoor inzetten dat binnen de Provinciale Staten iedereen (ambtenaren, bezoekers en volksvertegenwoordigers) mag zijn wie hij/zij is ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid of gender identiteit.