PVV – Zuid-Holland

PVV – Zuid-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De Provincie Zuid-Holland is in de afgelopen periode Regenboogprovincie geworden. Dat is heel mooi maar wij vinden dat de Provincie zich hier ook in een vergadering van Provinciale en Gedeputeerde Staten actief over moet uitspreken. Daartoe hebben wij in de Staten een voorstel gedaan dat helaas niet werd aangenomen. Naar onze mening zijn er teveel signalen dat de vrijheid van LHBTI’s onder druk staat en daarom is het label Regenboogprovincie en het hijsen van een vlag naar onze mening niet voldoende.

Wat beloven we:

Wij zullen de vrijheid en veiligheid van  LHBTI’s nauwlettend in de gaten houden en de Staten aansporen om meer actief te zijn in geval van misstanden.