D66 – Zuid-Holland

D66 – Zuid-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

In Nederland is iedereen gelijkwaardig en heb je de vrijheid om te houden van wie je wilt. Waar die vrijheid wordt beknot, moet de overheid actief optreden. Wij willen dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. Emancipatie heeft continu onze aandacht nodig. D66 heeft hier in Zuid-Holland vorm aan gegeven door steun van de provincie te vragen en te krijgen voor de organisatie van Roze Zaterdag in Gouda in 2018. D66 heeft er mede voor gezorgd dat, toen de Nashville-verklaring uitkwam, op het Provinciehuis de regenboogvlag is gehesen. Verder is D66 mede-indiener geweest van de motie waarmee Zuid-Holland een Regenboogprovincie is geworden. Op 6 maart 2019 vond, met steun van D66, de eerste Regenbooglezing plaats op het Provinciehuis.

Wat beloven we:

De provincie speelt bij uitstek een verbindende rol tussen het Rijk en gemeenten. Vanuit die rol wil D66 aandacht vragen voor gelijke behandeling, sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI’s in heel Zuid-Holland. Belangrijk daarbij is om vanuit de provincie het goede voorbeeld te geven, door stelling te nemen tegen homohaat en op gezette tijden aandacht te vragen voor gelijke behandeling. D66 wil daarom dat Zuid-Holland samen met andere Regenboogprovincies aan de slag om te zorgen dat een Regenboogprovincie niet alleen symbolische waarde heeft, maar tot concrete acties voor LHBTI’s leidt. Ook vindt D66 dat de provincie als werkgever het goede voorbeeld moet geven, door LHBTI’s alle ruimte te geven om zichzelf te zijn in hun werk, bijvoorbeeld door de oprichting van een diversiteitsnetwerk.