CDA – Zuid-Holland

CDA – Zuid-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Afgelopen periode hebben we er hard aan gewerkt om op de agenda te krijgen dat er een actief LHBTI-beleid gevoerd moet worden. In tegenstelling tot het CDA vinden sommige partijen namelijk nog steeds dat de provincie daar geen rol in speelt. Vorig jaar heeft gelukkig een grote meerderheid van Provinciale Staten de motie gesteund om ook van Zuid-Holland een Regenboogprovincie te maken. Dat biedt een mooi uitgangspunt om concreet aan de slag te gaan.

Wat beloven we:

Komende periode zullen we concreet moeten invullen wat het betekent om Regenboogprovincie te zijn. We moeten actief uitdragen dat iedereen in onze provincie zichzelf mag zijn. Dat doen we door symbolen, zoals het hijsen van de regenboogvlag op 11 oktober. Maar wat ons betreft moet dat ook door actief beleid te voeren, bijvoorbeeld door voorwaarden te stellen bij het verstrekken van subsidies.