PvdA – Zeeland

PvdA – Zeeland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Met andere partijen heeft de PvdA een motie ingediend en aangenomen gekregen om voortaan tijdens Coming Out Dag de regenboogvlag te hijsen op het provinciehuis. Na het verschijnen van de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring heeft de Zeeuwse PvdA-Statenfractie het initiatief genomen om met de Zeeland-verklaring te komen. Anita Pijpelink: ,,Wij streven naar de totale verwerping van discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Daarom moet de Nashvilleverklaring – wat ons betreft – tot het verleden behoren, want wij willen een toekomst waarin iedereen een volwaardige plaats heeft op deze wereld. Iedereen is gelijk en moet de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn.”

Wat beloven we:

De PvdA draagt LHBTI’ers een warm hart toe. We zijn blij dat de Provincie Zeeland sinds 2018 mede op ons initiatief de regenboogvlag hijst en regenboogprovincie is geworden. Hier stopt het niet. Wij willen dat alle LHBTI’ers zich in Zeeland thuis en gehoord voelen. Daarom willen we dat:

  • De provincie Zeeland in het werkveld en op de middelbare scholen trainingen
    organiseert / subsidieert over acceptatie van LHBTI’ers.
  • Een Zeeuwse LHBTI-platform wordt opgericht waar jong en oud hun verhaal kwijt kunnen en kunnen worden geadviseerd wanneer zij dit nodig achten.
  • De zichtbaarheid van LHBTI’ers wordt vergroot door als provincie Zeeland mee te
    doen aan de pride parade.